Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


CEMEX Elegohouse – izolované základové desky pro energeticky úsporné budovy

Bydlení v nízkoenergetickém domě je v současné době trend, který určuje jednak rostoucí cena energie a také dostupnost nových technologií ve stavebnictví. Jednou z novinek je základový systém Elegohouse, který dokáže snížit energetické nároky stavby díky integrované tepelné izolaci.


Podceňovat základy domu se nevyplácí

Při plánování stavby domu je řešena celá řada otázek. Jednou z prvních a zásadních je volba základového systému, na kterém bude dům stát. Základy jsou jednou z nejdůležitějších částí konstrukce domu, protože kvalita jejich provedení ovlivňuje celou stavbu na mnoho desítek let. Případné poruchy základových konstrukcí narušují stabilitu domu a snižují funkci izolací, navíc je lze jen velice obtížně odstranit.

Pro současné novostavby je dobré zvolit takový základový systém, který je nejen dlouhodobě spolehlivý, ale dokáže také dobře izolovat a usnadnit provádění navazujících konstrukcí.
A právě tyto požadavky byly brány v potaz při navrhování
základových konstrukcí Elegohouse.

V čem je základový systém Elegohouse jiný?

Elegohouse využívá kombinaci tradičního zakládání na pásech s osvědčeným systémem příhradových nosníků, které se využívají pro stropní konstrukce, čímž se vytvoří na podkladu nezávislá základová deska. Mezi nosníky jsou vkládány speciální vložky. Ty nejprve slouží jako ztracené bednění při betonáži a posléze plní tepelně izolační funkci základů. Stavba je tak izolována nejen tepelně, ale také účinně vůči zemní vlhkosti.

Řez základovou deskou Elegohouse

Hlavní výhody základového systému Elegohouse

Jednoznačnou předností je dokonalé zateplení základů bez tepelných mostů. Výhodné je
i umístění tepelné izolace pod vrchní roznášecí deskou, díky čemuž není izolace zatěžována
a nehrozí tak její postupné sesedání při zatížení. Sílu tepelné izolace lze také jednoduše uzpůsobit pro různé úrovně energetického požadavku budovy. Systém Elegohouse tak umožňuje realizaci domů v nízkoenergetickém nebo dokonce v pasivním standardu bez nutnosti doplnění další tepelné izolace do podlahy. Skladba podlahy se tím zjednoduší
a zlevní.

Základová deska Elegohouse

Základová deska Elegohouse

Základová deska Elegohouse před betonáží

Další výhodou systému Elegohouse je jeho samonosnost, tedy nezávislost na podkladu. Není třeba vytvářet podpůrný štěrkový podsyp, jehož pozvolné sedání přináší vždy komplikace. Vzniklá vzduchová mezera mezi terénem a deskou je spolehlivým opatřením vůči vzlínající vlhkosti. Použitím speciálních samozhutnitelných betonů CEMEX Compacton je docíleno dokonalé rovinatosti a přesnosti desky, což usnadňuje následné zakládání stavby a pokládku podlah.

Základy Elegohouse

Základy Elegohouse

Dokonalá rovinatost základů Elegohouse

Tyto konstrukční výhody představují ve srovnání s klasickou základovou deskou úspory a to přímo při stavbě základů nebo při realizaci následných konstrukcí. Patrné to je ze vzorové kalkulace, která je k nahlédnutí zde.

Izolační vložka systému Elegohouse

Izolační vložka systému Elegohouse

Izolační vložka systému Elegohouse

Společnost CEMEX Elegohouse realizovala již více než 50 základových desek po celé České republice. Tyto zkušenosti potvrzují, že každá stavba vyžaduje specifická řešení a individuální přístup. Pro vaše dotazy proto neváhejte využít níže uvedený e-mail nebo bezplatnou zákaznickou linku. Zdarma vám bude také zpracována nezávazná cenová kalkulace. Stačí zaslat vaši projektovou dokumentaci prostřednictvím poptávkového formuláře, který naleznete na: www.elegohouse.cz./poptavka.html

Více informací o základovém systému Elegohouse naleznete na:
www.elegohouse.cz
info@elegohouse.cz
Zelená linka: 800 11 12 12