Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Čerpadla pro různé typy použití na domě

Čerpací jímky HCPČerpací technika bývá bezesporu poměrně využívaným pomocníkem na rodinných domech. Využití nachází při různých situacích, od oběhových čerpadel, která zajišťují cirkulaci vody v topných nebo chladicích systémech, přes klasická ponorná nebo horizontální čerpadla, která jsou využívána pro čerpání ze studen, zavlažování zahrady, nebo například pro použití na bazénech při jejich vypouštění a napouštění.

Správný výběr čerpadla je přitom klíčový pro jeho bezchybné fungování. Je tedy nutné předem jasně zvolit typ v závislosti na několika faktorech, z nichž primárním je samozřejmě určené použití.

Klíčovým parametrem je, jakou vodu bude čerpadlo přečerpávat. Podle toho se například volí kalová čerpadla na lehce až středně znečištěnou vodu, například z rybníků, ze zkalené vody na dně studny, ze sklepů, kde se může zvedat spodní voda s příměsí hlín a bláta. Ještě více znečištěné jsou pak odpadní vody, které musejí být také přečerpávány, ovšem k tomu jsou využívána výrazně odolnější a jenom speciálně pro tyto účely určená čerpadla odpadních vod.

Druhým protipólem jsou pak čerpadla, která slouží pro zásobování domu čistou pitnou vodou. Lepší je v takovém případě použití domácí vodárny, která kromě čerpadla obsahuje také tlakovou nádobu, motor, centrální řídicí jednotku, která zajišťuje plynulý chod a spínání čerpadla pouze v okamžicích, kdy je voda odebírána.

Každý rodinný dům, který má zahradu a na zahradě bazén, by měl mít čerpadlo, které může vodu cirkulovat systémem ohřevu, nebo pískovou filtrací pro neustálé čištění vody. Pak je ale zapotřebí, aby čerpadlo odolávalo agresivnější vodě obsahující speciální bazénové chemikálie a drobné nečistoty, jako jsou vlasy nebo hmyz.