Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Jak jednoduše lze usadit jímka?

Firma MIROSEP se zabývá výrobou, prodejem a montáží plastových a sklolaminátových jímek, které jsou díky mimořádně kvalitnímu zpracování a konstrukci samonosné, a tudíž usaditelné do terénu bez nutnosti betonáže.

Kromě otvoru pro přítokové potrubí mají samonosné jímky MIROSEP nahoře manipulační otvor s poklopem pro kontrolu množství odpadních vod v nádrži. Tento ot­vor zároveň slouží k vyčerpání obsahu jímky fekálním vozem. Velikost žumpy závisí ze­jména na počtu osob žijících v nemovitosti napojené na jímku a také na charakteru ob­jektu – zda jde o trvale obývaný dům, nebo o rekreační objekt. Protože se jedná o hotový výrobek, je vodotěsnost zajištěna výrobcem, který vám vydá příslušné osvědčení.

Nevýhodou bezodtokých jímek jsou vyšší provozní náklady související se zajiště­ním vývozu odpadních vod fekálním vozem k jejich likvidaci na velké čistírně odpadních vod. Výhodou je ale jednoduché vyřízení příslušných povolení stavby na úřadě.

Díky použití kvalitních materiálů a zesílení celé konstrukce jsou naše výrobky téměř ne­zničitelné. Záruka je 10 let.

Naše výrobky využijete všude tam, kde po­třebujete zajistit likvidaci splaškových, od­padních vod (např. z rodinných domů, chat, atd.), technologických odpadních vod (z vý­roby) nebo zadržet čisté, dešťové vody k dal­šímu, alternativnímu využití (zalévání za­hrad, mytí aut, splachování toalet, atd.).

Výhody sklolaminátových jímek a septiků:

osazení bez nutnosti betonáže

nejlevnější na trhu

záruka 10 let, vysoká životnost

dodávka do 2 týdnů

materiál odolný proti agresivní vodě a korozi

vodotěsnost garantovaná výrobcem

jednoduché osazení a montáž

snadná manipulace, nízká hmotnost

samonosná konstrukce.

Kontakt: MIROSEP

Na kopci 2071, 734 01 Karviná

Provozovna: Obecnice okr. Příbram

E-mail: info@mirosep.cz

Miloš Kröhn – majitel

tel. (+420) 731 730 713