Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Na nový dům nečekejte zbytečně dlouho, založit lze za 1 den

Foto: Natura Space CZ

Koncept Natura Space určil nový směr výstavby. Cílem bylo eliminovat při výstavbě domu klasické mokré procesy betonování a zdění a tím i všechny chyby při samotné realizaci, a zároveň zkrátit dobu výstavby. Založení domu Natura Space je tak realizováno zemními vruty KRINNER a vrchní stavba konstrukčním systémem SIPs (Structural Insulted Panels).

Proč zakládat dům na zemních vrutech?

Založení domu na zemních vrutech ušetří zákazníkovi spoustu času, zpravidla založení trvá 1 den. Navíc tato technologie založení stavby eliminuje povinnost radonových zkoušek (není potřeba řešit protiradonové izolace), chrání dům proti vlhkosti (není potřeba žádné hydroizolační folie) a tím samozřejmě šetří finance investora.

Jak založení probíhá?

Každý dům je projekčním oddělením navržen na standardní počet zemních vrutů. Na pozemku klienta však před samotným založením proběhnou tzv. tahové zkoušky (respektive geologický průzkum podloží – zemina, písky, kámen či jejich kombinace), které určí, zdali je možné na konkrétním pozemku založit dům touto technologií. S výsledky tahové zkoušky, sklonem pozemku a dalšími informacemi o podloží upřesňuje statik ve spolupráci s projekčním oddělením počty a délku vrutů pro založení konkrétního domu na konkrétním pozemku klienta. Poté již stavba domu může začít.

Dům šetrný k prostředí?

Založení na zemních vrutech zaručuje šetrný přístup k pozemku klienta a je možné jej využít i v místech vzrostlé zahrady či záhonů. Toto založení nevyžaduje použití těžké techniky a klientova zahrada tak zůstává bez větších zásahů. Zároveň je také vhodné ve strmých terénech, kde Natura Space realizuje domy ve svazích se sklonem 9◦ i 11◦.

Filozofie Natura Space dává velký důraz na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí související s výstavbou domů. Všechny domy Natura Space patří do kategorie nízkoenergetických.

Natura Space