Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Inteligentní stavební systém LIVETHERM … pro LIDI s vlastním názorem !!!

BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o.

Beton vždy býval a v současné době stále je základní stavební hmotou používanou pro stavby rodinných i bytových domů. Betonové tvárnice jsou českému stavebníkovi dobře známy v podobě tvárnic ztraceného bednění. Betonové tvárnice se stále více uplatňují i pro obvodové a vnitřní nosné zdivo.
Společnost BETONOVÉ STAVBY-GROUP s.r.o. PŘEDSLAV u KLATOV (s historií od roku 1993) přišla na trh s inovovanou řadou výrobků značky LIVETHERM. Značka LIVETHERM představuje kompletní stavební systém, který v sobě zahrnuje celou řadu konstrukčních prvků. Jedná se o zámkové bednící dílce, velkoformátové obvodové tvárnice pro přesné zdění s vloženou masivní tepelnou izolací, prvky pro vnitřní nosné i nenosné zdivo včetně systému překladů, akustické zdivo, prvky stropní konstrukce (skládané trámečkové stropy), ale také filigránové stropní dílce a panely, kompletní systémové komínové tělesa a v neposlední řadě i různé typy stavebních prefabrikovaných výrobků (schodiště, sloupy, trámy,..).
Obvodové zdivo LIVETHERM je pokrokovou technologií pro nízkoenergetické či pasivní stavby, kdy při jednotné tl. obvodové stěny 400 mm lze kombinací různých použitých materiálů (beton, alt. liaporbeton, tepelná izolace na bázi polystyrénu tl. 140 mm) dosáhnout součinitele prostupu tepla od 0,226 až po 0,11 W/m2K.
Veškeré tvarovky LIVETHERM jsou opatřeny univerzálním vícenásobným zámkem ve svislé spáře. Zdění s nimi je maximálně přesné a zdění se provádí maltou pro tenké spáry (lepidlem) pouze ve vodorovné spáře, což výrazně zrychluje vlastní montáž a zároveň garantuje vysoké tepelně izolační vlastnosti hotové konstrukce. Systém LIVETHERM nabízí v rámci jednotlivých konstrukcí i různé doplňkové tvarovky (rovné, rohové, překladové, věncové, poloviční výškové moduly atd.), tudíž je velice variabilní a výrazně eliminuje možnost vzniku tepelných mostů při vlastním provádění.
Betonové, popř. liaporbetonové zdivo LIVETHERM má ryze přírodní původ (křemičitý písek, kamenná drť, voda, cement, alt. liapor), má vysokou pevnost a nabízí dlouho životnost, která nebrání ani následným rekonstrukcím či přístavbám. Za jeho největší výhodu lze považovat jeho akumulační schopnost, kdy je zdivo naakumulované teplo schopné zpětně uvolňovat zpět do místnosti (po dobu až 6÷8 hodin), čímž vhodně vyrovnává případné kolísání teplot a výrazně šetří náklady na vytápění. Zdivo LIVETHERM je otevřené pro prostup vodních par a nabízí i nadstandardní zvukově izolační vlastnosti. To vše spolu s dalšími vlastnostmi vytváří uvnitř stavby zdravé mikroklima a pohodlné ekologické bydlení.


Zdivo LIVETHERM pro nízkoenergetické či pasivní stavby o šířce zdi 400 mm není nutné dále zateplovat. Izolační vložka je umístěna uvnitř bloku, tudíž celý systém není ani nijak náročný na provádění vnitřních i obvodových omítek a vůbec není náchylný na případné mechanické poškození.
V dnešní době najít finanční úsporu i tam, kde není, nabízí stavební systém LIVETHERM možnost zdění pohledového zdiva, který ušetří nemalou finanční částku (není nutno financovat omítkový či zateplovací systém). Tento způsob výstavby se stále více stává módním trendem. Lze ponechat v „přírodním“, tzn. šedém provedení, ale rovněž lze použít hydrofobizační (vodoodpudivý) nátěr různých barevných odstínů, tzv. „lazura“ dle nabídky společnosti. Tento systém je vhodný zejména do vlhkých míst, agresivních prostředí (stáje, čistírny odpadních vod,..), kde dochází k neustálým problémům s údržbou klasické omítky.


Společnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. však nenabízí pouze dodávky výše zmiňovaných prvků. K celé výrobkové řadě LIVETHERM nabízí propracovaný stavební servis, který v sobě zahrnuje veškerou možnou podporu pro projektanty i zástupce stavebních firem (zpracování cenových nabídek, kladečských výkresů stropů, technického poradenství, ocenění staveb atd.). Dále v rámci konkrétní dodávky nabízí: dotovanou pomoc při založení zdiva včetně dodávky zakládací malty; půjčovnu pracovních pomůcek pro správnou aplikaci (maltovací pomůcky (sáňky), míchadla, pily,..) dle ceníku služeb; ke stropním konstrukcím dopravu „zdarma“ 1,-Kč při splnění požadovaných podmínek dle ceníku dopravy; bezplatnou dodávku malty pro tenké spáry dle stanovených podmínek společnosti a jiné výhody,…
Společnost BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o. disponuje i vlastní nabídkou typových projektů rodinných domů LIVETHERM, kde si lze vybrat z pestré nabídky právě to Vaše vysněné bydlení popř. lze využít i realizaci projektové dokumentace dle konkrétního přání zákazníka, tzv. „dům na míru“. Tyto domy je společnost BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o. schopna realizovat v rámci celé ČR.

Více informací hledejte na www.betonstavby.cz| www.livetherm.cz

Kontakt:
BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o.
Předslav 99
339 01 Klatovy
tel.: 376 360 112
e-mail : info@betonstavby.cz