Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Ceny zemního plynu a uhlí rostou, roste výhodnost tepelných čerpadel jako primárního zdroje tepla

tepelné čerpadlo vzduch-voda-airx

Cena zemního plynu na finančních trzích vzrostla v uplynulých 12 měsících o cca 17 %, cena uhlí „poskočila“ ve stejném období o 8 %. Dříve či později se růsty cen těchto komodit promítnou do cen pro konečné zákazníky. Pravděpodobně se tak stane již v nadcházející topné sezóně.
Výkyvy cen uhlí, zemního plynu i elektrické energie (její cena zatím zůstává stabilní, nicméně, v energetickém mixu České republiky jsou silně zastoupeny uhelné elektrárny, tj. růst cen uhlí zdražuje výrobu elektrické energie, což se opět musí dříve či později promítnout v cenách pro koncové zákazníky), jsou důkazem toho, že při výběru zdroje tepla musíme výhodnost počítat na dlouhodobé horizonty. Kdo si v uplynulých 3 – 4 letech pořídil kotel na zemní plyn či uhlí z důvodu nízkých cen komodit, má nyní důvod ke starostem.
Současný vývoj naopak nahrává tepelným čerpadlům, jejichž vstupy (vzduch, voda, geotermální teplo) zůstávají stejně výhodné. V níže uvedené tabulce, můžete porovnat, jak se náklady na pořízení a provoz jednotlivých zdrojů tepla liší při současných cenách.

Modelový příklad nákladů na jednotlivé zdroje tepla

Modelový příklad portálu TZB-info.cz

Jak sami vidíte, tepelná čerpadla jsou i za současných podmínek levnější než koks, zemní plyn či elektřina (akumulace). Výsledky jsou přitom silně ovlivněny pořizovacími náklady, které jsou nejvyšší právě u tepelných čerpadel. Nicméně, na pořízení čerpadla můžete získat dotaci od státu. Po započtení této dotace vychází tepelná čerpadla, coby primární zdroj tepla, mnohem výhodněji.
V případě, že nyní vybíráte nový zdroj tepla do Vaší domácnosti, doporučujeme zvážit:
– vstupní investice po započtení dotací
– provozní náklady v horizontu 7 – 10 let (po tuto dobu by Vám zdroj tepla měl sloužit bez problému, tj. nutnosti investic do údržby)

Pokud jde o tepelná čerpadla, s důvěrou se obraťte na odborníky ze společnosti IVT, s.r.o. prodejce švédských tepelných čerpadel značky IVT.