Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Dálkový odečet vody a tepla chrání vaše soukromí

Foto: ISTA

Pokud bydlíte v bytovém domě a máte na radiátorech umístěny poměrové rozdělovače tepla (indikátory) a vodoměr uvnitř v bytě, pravděpodobně vám také chodí výzvy, abyste v určitý den a hodinu zůstali doma a čekali na odečet. V době chytrých technologií a internetu je skoro neuvěřitelné, že máte cizí osobu vpustit do svého bytu. Zdá se však, že klasickým měřicím přístrojům už pomalu odzvonilo.

V posledních letech totiž roste zájem (což se odráží také na prodeji) o přístroje nové generace, které umožňují dálkový odečet vody a tepla. U indikátorů je jejich podíl na celkovém objemu prodaných přístrojů prakticky 100 %, u vodoměrů 75 %. V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Je totiž přesnější, zvyšuje komfort uživatelům bytů a eliminuje chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji. Další výhodu představuje možnost provádět častější odečty a sledovat takto naměřené hodnoty na internetu. Majitel či správce nemovitosti, stejně jako nájemníci, tak mohou mít lepší přehled o spotřebě energií a vody v domě. Kromě zamezení plýtvání může radiový odečet přispět také k odhalení nechtěných úniků vody při haváriích, kdy je nájemník na dovolené. Častější odečty všech měřicích zařízení v bytě zajistí i větší spravedlnost ve vyúčtování při stěhování. Zaplatíte pouze to, co jste skutečně spotřebovali.

Jak to funguje

Indikátory a vodoměry lez odečítat dvěma způsoby. První probíhá pomocí mobilní sběrnice dat, se kterou pracovník odečtové služby získá údaje přiblížením se k objektu nebo bytové jednotce. Druhou, a prozatím nejmodernější možností je odečet pomocí automatické sběrnice dat umístěné v objektu, která zaznamená odečtené hodnoty na denní bázi. Tato varianta umožňuje nadstavbu, a to webový portál s aktuálním přehledem spotřeby tepla a vody v domě či bytě. Důležité je, aby přístroje (poměrové rozdělovače tepla, měřiče tepla a vodoměry) byly schopné obousměrného rádiového přenosu. Rádiový modul přístrojů za běžného provozu pasivně „naslouchá“. Vysílat začne pouze při cíleném dotazu ze sběrnice dat – v případě plně automatizovaného odečtu, nebo po impulsu od odečitatele, který se dostaví do domu. Díky obousměrné komunikaci se snižuje elektromagnetické zatížení životního prostředí – tzv. elektrosmog – a to tím, že se odesílají pouze krátké zprávy ve velkých intervalech. Navíc elektromagnetické záření měřičů tepla a dalších přístrojů s možností dálkových odečtů je například oproti mobilním telefonům zcela zanedbatelné, není tedy důvod k obavám o zdraví. Všechny komponenty systému by také měly mít bateriové napájení, aby jejich instalace v objektu nevyžadovala kabelové rozvody. Baterie v přístrojích vydrží více než 10 let.

Text: -red-, Foto: ISTA