Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Nadkrokevní izolace Satjam IZOPIR

Nadkrokevní izolace Satjam - ilustrační obrázek - BydleníAZ.czSatjam to nejsou jenom kvalitní lehké střešní krytiny, dovolte nám představit novinku SATJAM Izopir – ideální řešení pro dodatečné zateplení střechy. Zateplení šikmých střech systémem Izopir zajistí optimální splnění stavebně fyzikálních požadavků na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci vody. Tepelně izolační panely jsou vyrobeny z PIR pěny.

Výborné tepelně technické parametry

Panely jsou vyrobeny z materiálu, jehož součinitel tepelné vodivosti je pouze 0,023 W/mK. Znamená to, že pro dosažení požadovaného parametru tepelného odporu je potřeba podstatně menší tloušťka izolantu.

Nízká hmotnost

Panely se svou objemovou hmotností 30 kg/m³ jsou jedním z nejlehčích izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Nízká hmotnost- rovná se snadná manipulace a minimální přitížení

stavebních konstrukcí. Jedna deska formátu 1x2m a tloušťce 100mm váží pouze 6 kg.

Snadná montáž

Panely se montují z vnější strany nosné konstrukce na bednění, případně i bez bednění. Kotví se pomocí systémových šroubů přímo do nosné konstrukce. Snadno se dělí ruční pilkou a po montáži

jsou pochůzí. Montáž je snadná, rychlá a panely bezprostředně po montáži chrání vnitřní prostor stavby před vnikáním srážkové vody.

Bez tepelných mostů

Panely jsou kladeny v nepřerušované vrstvě nad nosnou konstrukci a jsou opatřeny drážkou, což významným způsobem eliminuje vznik tepelných mostů.

Životnost a funkčnost

Použitý materiál je zárukou efektivního, dlouhodobého fungování tepelné izolace bez rizika zhoršování tepelně technických parametrů. Materiál nesublimuje, ani nehrozí jeho degradace vlivem vyfoukání jeho části.

Design a prostor

Způsob zateplení nad nosnou konstrukcí střechy umožňuje v interiéru přiznání dřevěných prvků krovu. Tím je dán prostor pro zajímavé architektonické řešení podkroví, jehož světlá výška navíc není

snížená. Užití izolačních panelů IZOPIR Vám dává větší prostor pro život, i pro uplatnění Vašich představ o moderním bydlení.

Více informací naleznete zde.

Tagy: