Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Připravte krby a kamna na zimu

Foto: Ardo Keramika

Podzim začne už 22. září. Tedy nejvyšší čas postarat se o zdroje vytápění, fungující na bázi ohně. Samozřejmě pokud jste to neudělali hned po konci topné sezony.

Udržovaný krb lépe odvádí svou práci a hlavně se tím prodlouží jeho životnost. Postup pro posezonní údržbu je třeba odlišit pro tři základní individuálně stavěná topidla: kachlová a omítaná akumulační kamna, kachlové sporáky a krby. U každého je potřeba něco trochu jiného.

Kachlová (případně omítaná) akumulační kamna

Kromě občasného vybírání popela v průběhu topení je nutné na začátku topné sezony především vyčistit akumulační tahy od pevných usazenin, tedy sazí, v horším případě dehtu. Pokud uživatel není dokonale obeznámený s principem fungování topného tělesa, je vždy lepší svěřit jejich čištění firmě, která je projektovala a stavěla. stavěl. Akumulační tahy jsou přístupné čisticími (otvory), a to v kachlovém nebo omítaném plášti, či samostatnými víčky. Moderní kamna se vzduchovou mezerou navíc mají obvykle víčka dvojí, jejichž otevření někdy vyžaduje speciální nářadí či přípravek. Občas je nutná čistící štětka, která nepoškodí materiál tahů, jindy zase fígl, který zajistí, aby nedošlo k nenávratnému propadnutí demontovaného víčka do dutiny kamen. K běžné údržbě patří i přespárování kachlů, což je ale záležitost spíš estetická než funkční.

Kachlové kuchyňské sporáky

Vnitřní části topeniště i šamotové cesty spalin je nutné čistit nejlépe jednou ročně, vymazat šamotovou hmotou nebo speciálním tmelem s vysokou tepelnou odolností. Sazí je třeba zbavit jak topeniště, tak i celý tahový systém vedoucí ve sporáku pod plotnou k troubě, případně ke kamnovci na teplou vodu, a dále do kouřovodu. Dobrou funkci pečení a ohřívání zajistí také odstranění nánosů na samotném těle trouby a kamnovce.

Krby a krbová kamna

Nejjednodušší je údržba u krbů s krbovými vložkami, omezuje se prakticky jen na průběžné odpopelňování. O kvalitním fungování krbu často rozhoduje čistota komínu, proto potřebuje pravidelnou očistu. Pro tento účel bývá vybaven čistícím (a často zároveň i revizním) otvorem, například v podobě vyjímatelné výdechové mřížky. V některých případech je nutné nejprve vyjmout z krbové vložky deflektor (stropní desku) a kouřovod vymetat tudy. Zároveň zkontrolujte, jestli komín není poškozen a nehrozí jeho ucpání napadanými nečistotami. Více práce budou mít majitelé teplovodních kamen, jejichž bezproblémový provoz závisí nejen na kvalitě produktu a otopu, ale také na správném dávkování dřeva a regulaci spalovacího procesu, například s pomocí automatické elektronické řídicí jednotky. U krbů a kamen s průhledovými plochami si pozornost zaslouží i skla, na nichž by se neměly usazovat nánosy v silné vrstvě.

Do běžné údržby zahrňte i výměnu těsnicích prvků v rámu dvířek a pod jejich sklem, které v horizontu tří až pěti let i let ztrácí pružnost, a to i v důsledku zatékání tekutých čisticích přípravků. Může dojít dokonce k usazeninám a následnému popraskání skla.

Rada na závěr

Většina nových majitelů krbu se snaží neustále a zcela odstraňovat (někdy dokonce po každém topení) veškerý popel. Ten ovšem obsahuje spoustu nespáleného uhlíku, takže je škoda se zbavovat a je lepší ho využít (zhruba ve vrstvě cca 4-5 cm po celé ploše topeniště) pro další topení.

Text: redakce -ll-, foto: Foto: HS Flamingo, Kamnářství Temr,  Ardo Keramika, Hetwoor