Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Regina Boquin: Architektura jako odraz místa a doby

Foto: Archiv Reginy Boquin

Architektka Regina Boquin pochází z Prahy a v současnosti zde také žije a pracuje. Jako dcera diplomata měla možnost dýchat vzduch svobodného světa a také v zahraničí vystudovat.
První titul získala po pěti letech studia na University of Miami, pokračovala postgraduálním studiem na Architectural Association v Londýně a magisterský titul získala na katedře architektury na ETH Zürich. „Studovat jsem začala velmi mladá, do všeho jsem se pouštěla bez zábran, zkoušela jsem nerealistické návrhy bez omezení, chyběly mi zkušenosti. Architectural Association London mi umožnila přistupovat k tvorbě více filozofickým způsobem, ale až profesoři ve Švýcarsku mě připravili na to být svobodná a současně navrhovat realistické projekty,“ rekapituluje Regina Boquin.

V období studia architektury v Londýně se podílela na velkolepém projektu – regeneraci londýnské části Docklands – který proměnil zanedbané doky v prestižní finanční čtvrť s nejvyššími budovami britské metropole.„Pracovala jsem tam od roku 1987 pro agenturu London Docklands Development Corporation. Podílela jsem se na tvorbě komplexního městského plánu, součástí mojí práce byla příprava projektové studie oblasti Southwark. Musela jsem v zájmu urbanistického řešení často připomínkovat a měnit plány renomovaných firem. Nebyla jsem proto moc oblíbená,“ pokračuje Regina Boquin. Podle jejích slov je Londýn otevřený novým idejím, novým projektům. „Určitě nezanedbatelnou roli hrají finanční možnosti investorů, kteří do Londýna přicházejí z celého světa,“ myslí si Regina, která se při práci setkávala i se skutečnými veličinami současné architektury. „Například to byl RemKoolhaas, který má dnes realizace po celém světě (televizní věž CCTV v Pekingu, věže De Rotterdam v Holandsku).

Ze zásadních realizací Reginy Boquin nás zaujala rezidence v hlavním městě Hondurasu. Zajímaly nás rozhodující momenty architektonického záměru.„Tento projekt byl realizován na kopci s výhledem na majestátní hory a město Tegucigalpa. Je inspirován architekturou konstruktivismu 20. a 30. let 20. století,“ vysvětluje architektkaa pokračuje: „Tvoří ho dva objemy, které se navzájem protínají. Oblý modul, ve kterém jsou umístěny kanceláře a společenské prostory, a obdélníkový modul, v němž jsou situovány soukromé místnosti určené k bydlení. Mým záměrem bylo obohatit budovou toto jedinečné místo, její forma je částečně odvozena od charakteru stavební plochy. Dům vyrůstá z krajiny, jeho vztah k místu je jedinečný.“

V současnosti Regina Boquinstojí včele studia Design Concepts, které má na svém kontě různorodé portfolio projektů realizovaných v rezidenčním a komerčním sektoru v České republice, Velké Británii, Švýcarsku, Panamě a Hondurasu. Jeho projekty charakterizují vzdušnost, elegance a neotřelé nápady. „Tichý a klidný prostor je pro člověka důležitý, aby se v něm dobře cítil, mohl nerušeně odpočívat anebo pracovat. Toho lze dosáhnou jednoduchými architektonickými prostředky. Pohled z jednoho bodu by nikdy neměl zahrnout celý prostor, ten by měl být poznáván postupně, tak, jak se v něm člověk pohybuje,“ říká Regina Boquin. Otázka stylu pro ni není důležitá. „Co je pro mě podstatné, je myšlenka, že architektura by měla mít silnou vazbu k místu a času, ve kterém vzniká. Budova by měla být dílem své doby, důvěrně spojená s určitým prostředím. Nikdy výsledkem dosazeného stylu.“

Text: redakce Alena Kodlová, foto: Archiv Reginy Boquin