Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Vybíráme vhodný šroub či vrut. Ale jak se v nich vyznat?

vruty

Potřebujete pověsit obraz, přidělat na zeď poličku či zrcadlo nebo si sestavit knihovnu? Pak budete potřebovat vhodné šrouby nebo vruty. Ale jak se v nich vyznat?

 

 

Šroub versus vrut

Základní rozdělení vyplývá ze způsobu spojení s materiálem. Pokud spojovací materiál potřebuje nějaký protikus se stejným závitem, jde o šroub. Šrouby k sobě spojují dva dřevěné nebo kovové díly. Do obou částí se předem vyvrtají otvory a šroub následně prochází skrz ně. Na opačné straně ho poté upevníte již zmíněným závitem, nejčastěji matkou.

Naopak vrut má šroubovici, která se zařezává přímo do spojovaného materiálu. Vrut se používá hlavně do dřeva nebo do zdi, má zašpičatěný konec a nesmí procházet skrz sešroubované předměty.

Šrouby a vruty se také liší druhem materiálu, ze kterého jsou vyrobené, případně povrchovou úpravou. Ale mají i některé společné znaky. Sestávají ze tří hlavních částí – závitu, dříku, hlavy. Právě posledně jmenovaná část zahrnuje širokou škálu typů. V zásadě můžeme hlavy rozdělit na dva typy:

1. Zápustné hlavy – zápustné hlavy mají spodní část kónickou, ostatní svírají s dříkem pravý úhel a dosednou tedy pěkně na povrch spojovaného předmětu. Pro zápustné hlavy je potřeba zhotovit příslušné vyhloubení. Hlava šroubu či vrutu se zápustnou hlavou musí po dotažení lícovat s povrchem předmětu.

Zápustné hlavy jsou víceméně stejné, mají pouze různou velikost a drážku pro utahování. Mezi zápustné hlavy řadíme hlavy cylindrické, které vyžadují předvrtání speciálními vícestupňovými vrtáky nebo hlavy, které mají horní plochu vypuklou, což připomíná čočku, proto se jim říká čočkovité.

2. Nezápustné hlavy – Mnohem rozmanitější jsou pak hlavy nezápustných šroubů a vrutů. Díky tomu nejsme odkázáni výhradně na vnitřní drážky a utahování pomocí šroubováků či bitů. Můžeme sáhnout po hlavě s vnějším čtyřhranem nebo šestihranem, které utahujeme pomocí klíčů. Další nezápustné hlavy mají tvar válcový, půlkulatý nebo talířový.

Každý druh hlavy vyžaduje svůj typ nářadí

Podle druhu hlavy šroubu či vrutu, který budete potřebovat, vyplývá také nástroj, kterým se daný spojovací materiál upevňuje.

Šrouby a šroubky

I přesto, že v domácnosti spíše využijete vruty, šrouby a šroubky by vám v domácnosti neměly chybět. mají široké spektrum použití a podle toho najdete také širokou nabídku speciálních šroubů. Speciální šrouby vybírejte jak podle materiálu, který chcete spojovat, tak podle tvaru hlavy.

Jiné vruty do dřeva, jiné vruty do zdiva

Pro různé materiály jsou vhodné různé typy vrutů.
Běžné vruty do dřeva – pro většinu způsobů použití, včetně využití do hmoždinek.
Tesařské vruty – mívají speciální závit umožňující snazší zašroubování bez předvrtání, frézovací drážku pro snadnější zapuštění hlavy či kluzný lak.
Vruty do dřevotřísky – mají zvlášť hrubé závity, aby dobře držely i v měkkých dřevotřískových deskách.
Vruty do zdiva – takzvané turbošrouby, které se do materiálu zakousnou podobně jako klasické vruty do dřeva.
Speciální vruty – mají specifické využití, které odpovídá jejich parametrům. Například vruty do podlah, vruty pro kotevní patky pergol, vruty pro sádrokartonové desky a další.