Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Vytápění tepelným čerpadlem

Společnost Apex Euro realizuje vytápění za pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo zejména jeho funkci můžeme přirovnat k funkci chladničky. Díky ochlazení se potravinám odebírá teplo prostřednictvím výparníku a dále se předává pomocí kondenzátoru, který je na zadní straně chladničky. U tepelného čerpadla se pomocí výparníku odebírá teplo z okolního prostředí. Může to být z vody, země, venkovního vzduchu nebo také z odpadního vzduchu a přes kondenzátor se přivádí do vytápěcího systému. Nejvíce se využívá v našich podmínkách typ vzduch/voda. Mezi nejekonomičtější systémy se řadí dobře naprojektované a realizované čerpadlo, které pracuje na principu země/voda ( vrt nebo zemní kolektor ).

vzduch/vodazemě/voda

Více naleznete na http://www.apexeuro.cz/tepelna-cerpadla.php