Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Bezkonkureční dřevostavba „projekt 777“ 4+k.k. Dům vhodný pro rodinu i seniory

dřevostavby Ovelos

⦁ Jak dlouho je systém výstavby OVELOS na českém trhu?

Na české trhu se systém OVELOS pohybuje již 16 let. Za tuto dlouhou dobu jsme se několikrát přesvědčili, že tento jedinečný systém je i úspěšný, o čemž svědčí více jak 900 realizací po celém území ČR.

 ⦁ V čem jsou hlavní přednosti totoho systému?

Předně v tom, že k výstavbě používáme převážně čisté, vyschlé dřevo. Právem se tedy považujeme za firmu ekologickou, neboť nepoužíváme žádné materiály obsahující jakákoliv pojidla s aldehydy a různými toxiny.

⦁ Z jakého důvodu společnost vystupuje s novým typovým projektem, když je všeobecně známo, že se u vás upřednostňuje individuální výstavba?

Naše společnost se rozhodla, že na trh uvede dům, který bude splňovat kritéria jak pro 4 členou rodinu, tak i pro seniory. Každý si v něm může najít to své a jedná se pouze o vodítko pro zákazníky. I zde s jakýmikoli individuálními úpravami počítáme.

 ⦁ Proč si myslíme, že tento dům bude oblíben?

Dům je koncipován tak, aby bylo co nejméně nevyužitelného prostoru s co nejmenší energetickou zátěží a přitom s užitným komfortem. V dnešní době se zdůrazňuje hlavně ekonomičnost bydlení, avšak leckdy se opomíjí, nároky budoucích uživatelů domu se svými potřebami a zájmy.

 ⦁ Bude cena toho domu úměrná všem zmiňovaným kritériím?

Myslíme, že je bezkonkurenční. Celková cena domu se zastavěnou plochou 84,5 m2 je počítána včetně zastřešeného garážového stání, zastřešenou terasou, komínovým tělesem, základovou deskou na rovinatém pozemku, dopravy i včetně DPH v našem standardním provedení, popsaném na www.ovelos.com. Celková cena domu je 1 597 00,00 Kč