Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Vyberte si účastnický fond, který vám nejlépe vyhovuje

Foto: ČSOB Penzijní společnost

Taky se v nejrůznějších fondech moc neorientujete a jste vůči nim podezřívaví nebo alespoň opatrní? Co kdybychom se jim podívali na zoubek a udělali si v nich jasno? Pokusíme se vám poradit, jak si vybrat správný účastnický fond a zhodnotit tak svoje peníze na důchod.

Co jsou to účastnické fondy

Od roku 2013 mohou občané využít doplňkové penzijní spoření, tzv. účastnické fondy. Účastnické fondy představují možnost spoření na důchod s potenciálem vyššího zhodnocení, investují totiž do akcií a ne jen do dluhopisů, které mohou mít momentálně i záporný výnos. Účastníci si mohou volit strategie spoření, což jim může přinést vyšší výnos, ovšem ponesou i větší investiční riziko. Je to stejné jako pravidelné investování do podílových fondů, ale u penzijka se platí výrazně nižší poplatky. A na zhodnocení má samozřejmě i vliv státní podpora, daňové úlevy a případné příspěvky zaměstnavatele.

Pro koho jsou účastnické fondy vhodné

Máte do důchodu více než 10 let? Potom popřemýšlejte právě o účastnických fondech. Setrvávat v konzervativní strategii desítky let je rizikové, zejména kvůli inflaci, jejíž budoucí hodnotu neznáme a která může být vyšší, než budou úroky na státních dluhopisech, které tvoří většinu investovaného majetku. Smysl to má ale pouze v případě, že si zvolíte dynamičtější strategii a máte perspektivu aspoň 5 (vyvážený fond) nebo 7 let (dynamický fond), kdy peníze nebude vybírat.

I pro některé účastníky ve věku okolo šedesáti let mohou nové typy fondů zajímavé. Důvodem je možnost čerpání předdůchodu, na který sice potřebujete dostatek naspořených prostředků minimálně v řádu stovek tisíc, tyto prostředky můžete vložit jednorázově. Díky předdůchodu se nesníží vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu, stát hradí zdravotní pojištění a klient nepřijde o připsané státní příspěvky.

 • Účastnický povinný konzervativní fond
  Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké. Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
 • Účastnický garantovaný fond
  Vhodný pro investory, kteří nemají zkušenosti s investováním a chtějí mít jistotu, že své peníze investují s nízkým rizikem. V garantovaném účastnickém fondu máte zaručenou návratnost vlastní investice, příspěvků zaměstnavatele a všech státních příspěvků. Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu po celou dobu spoření. (nelze kombinovat s ostatními účastnickými fondy) a minimální doba spoření 10 let.
 • Vyvážený účastnický fond
  Jste ochotni více riskovat a získat možnost vyššího výnosu? Pak je pro vás vhodný vyvážený účastnický fond, který je určen těm, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů. Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.
 • Dynamický účastnický fond
  Chcete maximální růst investic a nevadí vám vyšší riziko kolísání hodnoty investice? Dynamický účastnický fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %. Zhodnocení může být velmi zajímavé.

Výsledky účastnických fondů za rok 2016

Ze všech sedmadvaceti účastnických fondů doplňkového penzijního spoření na našem trhu se inflaci (v loňském roce byla průměrně ve výši 0,7 %) podařilo překonat patnácti. Konzervativní investice jsou tažené dolů nízkými až zápornými úrokovými sazbami a výnosy ze státních dluhopisů. Konzervativní účastnické fondy se svými výnosy pohybovaly kolem nuly. Dynamické účastnické fondy zhodnotily v loňském roce penzijní spoření v rozmezí 5 až 10 %, vyvážené účastnické fondy v rozmezí 2 až 5 %. Musíme ale vědět, že doplňkové penzijní spoření je dlouhodobé investování a že roční výsledky mají proto jen omezenou váhu.