Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Novinky v sortimentu firmy MINIB

Společnost MINIB, s.r.o., výrobce podlahových, nástěnných, samostojných a speciálních otopných a dochlazovacích konvektorů, uvádí na podzimní trh několik novinek, které vycházejí z nových trendů v oblasti vytápění.

Jedná se hlavně o konvektory se sálavou složkou MINIB Coil DS, GS a PS a v neposlední řadě o konvektor k umístění do stěny MINIB Coil KZ.
Od září je uvedena na trh zcela nová generace otopných nástěnných konvektorů, které obsahují kromě klasické konvekční složky také složku sálavou! Jedná se konvektory MINIB Coil DS, GS a PS, které se vyznačují, kromě již zmíněné přidané sálavé složky, také možností výběru ze širokého spektra pohledových čelních desek, rozmanitým designovým řešením, jednoduchou montáží a snadnou údržbou. Přední panely lze vybrat z různorodých materiálů např. z hliníkového kompozitu, přírodního kamene či z kaleného barevného skla,  hodí se tedy do jakéhokoliv interiéru. Proudění vzduchu je samotížné, což zajišťuje bezhlučný provoz, ale provedení s ventilátorem není vyloučeno. Konvektor je dodáván kompletní s oddělenou přední deskou a jeho montáž je velice jednoduchá, připojení je pomocí standardizovaného europřipojení.

Konvektor umístěný ve zdi

Další novinkou je Konvektor KZ, což  je rychle reagující otopné těleso, jehož výhodou je malá zástavná hloubka 90 nebo dokonce 60mm, čelní obrys vystupující do prostoru max. 20 mm standardně dodáván s dřevěnou pohledovou deskou splňující vysoké estetické požadavky uživatele. Na výběr je celá řada předních pohledových panelů z různých druhů dřevin či nerezového plechu.

Konvektory PTG

V neposlední řadě ještě připomeneme další speciální konvektory, které společnost uvedla na trh v minulém roce a které vycházejí z dlouholetého vlastního vývoje společnosti MINIB a to konvektory Sk-PTG, NK-PTG s autonomním zdrojem elektrické energie, která napájí 12 V ventilátory.

Konvektory s ofukovacími ventilátory se vyznačují podstatně vyšším výkonem vzhledem k rozměrově shodným konvektorům bez ventilátoru. Nevýhodou běžných konvektorů s ventilátorem je nutnost přivedení elektrického proudu pro motory ventilátoru.

V takovém případě je nutné použít vhodný napájecí zdroj. Tento zdroj však v topné sezóně zpravidla trvale spotřebovává elektrickou energii nutnou k pokrytí ztrát napájecího zdroje, což může být 3-5 % jmenovitého výkonu zdroje. Dále jsou zde náklady na pořízení tohoto zdroje a náklady na elektroinstalaci. Počáteční vyšší pořizovací náklady konvektoru s PTG jsou kompenzovány úsporou nákladů na elektroinstalaci, včetně napájecího zdroje a úsporou elektrické energie během užívání. Výkon konvektorů s PTG je v podstatě řízen teplotou topné vody. Pro konvektory s PTG je připravována bezdrátová regulace s bezdrátovým termostatem, která řídí nejen otáčky ofukovacího ventilátoru, ale také přívod topné vody. Použití konvektorů s PTG v kombinaci s bezdrátovou regulací umožní dosažení vysoce efektivního provozu topného systému.

Dochlazovací podstropní panely

Společnost MINIB s.r.o. také uvede v nejbližší době na trh další jedinečnou novinku, tentokrát v oblasti dochlazování, nové dochlazovací podstropní panely MINIB COIL PD. Tento konvektor je určený k dochlazování interiérů nebo halových prostor na principu přirozené konvekce, má velmi mírný chladící účinek bez použití ventilátoru a umožňuje regulaci v závislosti na příslušné teplotě interiéru díky vybavení prostorovým termostatem.