Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Rekonstrukce a modernizace výtahu v panelovém domě

výtahy Voto

Většina českých panelových domů má výtahy, které jsou zastaralé a nevyhovují platným předpisů,. Řešení se nabízejí dvě rekonstrukce nebo celková výměna. Kdy už je načase výtah opravit nebo celý nahradit? To se dočtete v našem článku.

Výtah musí vyhovovat právním předpisům

Výtah jako technické zařízení musí vyhovovat platným právním předpisům. Právními předpisy se myslí, zákony, nařízení vlády a normy. Těmto předpisům bohužel většina českých výtahů nevyhovuje. Je tak nutné u nich provádět pravidelné inspekční prohlídky.

Inspekční prohlídky

Inspekční prohlídky provádí nezávislý autorizovaný Inspekční orgán, který má za úkol odhalit veškeré nedostatky a rizika kontrolovaného výtahu. Výsledkem kontroly je protokol, ve kterém jsou všechna rizika zapsána.

Rizika se rozdělují do tří skupin a podle toho se stanoví opatření k odstranění provozních rizik a také lhůty určující jejich odstranění. Podle tohoto protokolu je pak nutné vypracovat projekt modernizace výtahu. Rizika se dělí na:
● nízká
● střední
● vysoká

Za výtah má zodpovědnost provozovatel

Za bezpečný provoz výtahu a odstranění odhalených nedostatků a rizik výtahu je zodpovědný provozovatel výtahu. Může se tak jednat o majitele nemovitosti nebo SVJ. V případě, že by při použití výtahu došlo k újmě na zdraví nebo majetku cestujících osob, vina padá na provozovatele.

Nejčastější nedostatky starých výtahů

● výtahové zařízení obsahuje škodlivý asbest
● výtah nepřesně zastavuje ve stanicích
● chybí zařízení nouzové signalizace
● dveře nemají samočinné zavírání
● šachta má perforované ohrazení

Proč modernizovat výtah? Ušetříte

Modernizace výtahu s sebou nese mnoho výhod a nevýhodu pouze jednu. Modernizace nebo celá výměna zařízení je finančně náročnější. Na to ovšem ihned navazuje obrovská výhoda, a tou je snížení nákladů na provoz. Nové výtahy mají rozvaděče s frekvenčním měničem, díky kterému dochází ke spotřebě energie až o 30 %.

Nebude ani nutné tak často provádět servis výtahů, a prodlouží se také časový interval na opravy výtahů. To vše bude dále snižovat náklady spojené s provozem výtahu. Kombinací bezpřevodového stroje s frekvenčním měničem a frekvenčním řízením pohonu dveří je možné dosáhnout až 50% úspory energie.

Používání výtahu bez obav

Nové moderní výtahy nemají problém s přesným zastavením ve stanicích, což způsobovalo nejvíce zranění a škod na majetku. Díky použití frekvenčního měniče se výtahy plynule rozjíždějí i zastavení. Celkově je provoz výtahu výrazně tišší a o estetice a provedení není třeba mluvit.

Nové výtahy mají moderní kabiny s ovladači, automaticky otevíracími dveřmi, nástupiště je dostatečně osvětlené a hydraulické výtahy jsou chráněné proti volnému pádu. Moderní výtahy navíc vyhovují těm nejpřísnějším českým normám, i těm stanovených Evropskou unií.

5 důvodů, proč výtah vyměnit

● bezpečnost
● spolehlivost
● více prostoru
● bezbariérovost
● nový design