Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Co si pořídit za nový zdroj vytápění?

Co si pořídit za nový zdroj vytápění, foto zdroj: pixabay.com

Odborníci doporučují si jako nový zdroj vytápění pořídit tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Oba zmíněné zdroje jsou automatické, moderní, ekologické a podporované státní dotací.

Tepelné čerpadlo

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky. Ta odebírá teplo potravinám v ní uloženým a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněná.
V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Nejčastěji přímo ze vzduchu, nebo ze země prostřednictvím kapaliny – nemrznoucí směsi. Ta proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolní zeminy.

Předností tepelného čerpadla je jeho ekologičnost a levný provoz, nedostatkem mohou být vyšší nároky na instalaci a jeho vyšší cena oproti plynovému kondenzačnímu kotli, ta se ale vrátí v levném provozu tepelného čerpadla.

Plynový kondenzační kotel

Synonymem úspornosti a efektivnosti u spalovacího procesu je dosažení co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína, a tím využití co nejvyšší teploty pro samotné vytápění. Zjednodušeně řečeno, čím méně tepla pouštíme komínem, tím více tepla nám zůstane doma.

Výše uvedenými vlastnostmi disponuje plynový kondenzační kotel, který je svým konstrukčním provedením a principem fungování určený na efektivní vytápění domácností, kancelářských prostor a jiných objektů. Kondenzační kotel není vhodnou volbou pouze pro novostavby, ale i pro stávající instalace, kde je možné jeho instalací ušetřit nemalé finančně prostředky, a to ve formě úspory zemního plynu. Díky nové legislativě platící od roku 2015 je do 400 kW výkonu díky vyšší účinnosti, nižším emisím a komfortnější regulaci kondenzační kotel jediná použitelná technologie.

Plynový kondenzační kotel je nejčastější moderní zdroj vytápění. Jeho instalace a správa je jednoduchá a má nižší pořizovací náklady než tepelné čerpadlo. Jeho provoz v podobě spotřeby zemního plynu je oproti tepelnému čerpadlu dražší.

Jak pořídit nový zdroj vytápění?

Pro správný návrh zdroje vytápění je třeba si shrnout informace o vaší nemovitosti, o vašem starém zdroji vytápění, o požadovaném novém zdroji vytápění, a pokud chcete zažádat o státní dotaci, tak potřebujete podklady, které přiložíte do žádosti.

K vaší nemovitosti je potřeba vědět především zda máte dům nebo byt, jaké je stáží vaší nemovitosti, jakou vytápíte plochu v m2, počet osob v domácnosti (podle kterého lze přibližně odhadnout nároky na vytápění), zda máte přivedenou přípojku plynu a zda znáte tepelnou ztrátu vašeho objektu. Pokud tepelnou ztrátu znáte, například podle vašeho energetického štítku, stačí ji udat v kW. Pokud ji neznáte, lze ji odhadnout podle toho, zda máte nová izolační okna, zateplený dům nebo zateplenou střechu.

K vašemu současnému vytápění je potřeba vědět, jakým zdrojem momentálně topíte (například plynový kotel, elektrokotel, plynový přímotop, kotel na uhlí, kotel na dřevo, krb nebo jiný zdroj), jak starý je váš zdroj vytápění, jaký má výkon, čím ohříváte vodu (například elektrický boiler, plynový průtokový ohřívač, akumulační zásobník nebo jiné), jaký máte druh otopné soustavy (radiátory, podlahové topení, příp. kombinace).

Pokud budete žádat o státní dotaci, například kotlíkovou dotaci nebo novou zelenou úsporám, budete zcela jistě potřebovat následující podklady

  • Číslo vašeho občanského průkazu, které úřad použije k vaší identifikaci.
  • Číslo účtu, kam vám bude zaslána finanční částka.
  • Datum narození.
  • Počet bytových jednotek, které vytápíte.
  • Výrobní číslo kotle (najdete na štítku kotle nebo na faktuře).
  • Značka kotle.
  • Konstrukce kotle (odhořívací nebo prohořívací).
  • Čím vytápíte (plyn, elektřina, dřevo, hnědé uhlí nebo černé uhlí).
  • Fotodokumentaci stávajícího kotle (kotle v objektu, napojení na otopnou soustavu, napojení na odvod spalin, štítek kotle).

Zdroj: Nabídka vytápění a dotační poradenství od Skupiny ČEZ