Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Dřevěná briketa – ekologické palivo

Vytápění domu tuhými palivy má u nás dlouhou tradici. V posledních letech však přibývají i zajímavé ekologické alternativy. A tam máte možnost místo tradičního uhlí či dřeva topit například lisovanými dřevěnými briketami.

Ekologické brikety, které dodává rodinná společnost Zdeněk Kulda EKOPALIVA, jsou lisované z odpadního materiálu vznikajícího v dřevozpracovatelském průmyslu. Druhů briket je hned několik. Mezi základní se dají zařadit brikety z měkkého smrkového dřeva, brikety z tvrdého dřeva (většinou dub, buk) a takzvané noční brikety z kůry.

Stejně tak, jako v případě pelet, nejsou ani při výrobě dřevěných briket používána žádná umělá pojiva. Lisování probíhá pod vysokým tlakem (až 2500 kg/cm2), kdy se z dřevní hmoty uvolňuje tak zvaný Lignin, který zde zastupuje funkci pojiva.

Jak jsme již několikrát v předchozích článcích zmiňovali, pro výrobu ekologických paliv, tedy i briket jsou používány odpadní materiály, které v téměř naprosté většině případů pochází z lokálních zdrojů. Nedochází tedy k přepravování suroviny na velké vzdálenosti, jak tomu bývá u jiných paliv.

Při hoření dřevního materiálu, nedochází k nežádoucímu uvolňování škodlivých látek a vzniká jen velmi malé množství popela, odpovídající přibližně 1 % spáleného paliva, což představuje zhruba 10 kg popele na 1 tunu briket. Vzniklý popel obsahuje mimo jiné fosfor, draslík, vápník, hořčík, hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a další důležité stopové prvky, které lze s úspěchem použít jako minerální hnojivo pro zahrádku nebo trávník.

A opět podobně jako pelety, lze dřevěné brikety pálit ve většině spalovacích zařízení. Jsou vhodné pro kotle na dřevo, kotle ústředního vytápění, kachlová kamna, a oceníte je i u otevřených krbů. Ovšem nejlepších výsledků, díky své trvale nízké vlhkosti se výhodnost dřevěných briket projeví při použití ve zplynovacích kotlích. Vzhledem k povaze paliva jsou brikety z biomasy zcela čistý a obnovitelný zdroj energie.

Více informací naleznete na www.ekopelety.cz

ekopaliva kula