Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Jak na nové topení ve starším domě?

vytápění

Pořídili jste si starší rodinný dům? Pak vás pravděpodobně čeká jeho komplexní rekonstrukce. Společně s výměnou oken a dveří, zateplením domu nebo změnou příček, bude potřeba provést rekonstrukci otopného systému. Původní topná soustava už si pravděpodobně odžila své, plechová topná tělese začínají korodovat, kotel pracuje z posledních sil a náklady na provoz jsou vysoké.

Rekonstrukce a výměna topení je širokým tématem s řadou možností. Je zde spousta parametrů, které je potřeba zohlednit. Proto je důležité vše dobře promyslet. Vyhnete se tak unáhleným rozhodnutím a zbytečným komplikacím. O tom, co vše měnit v rámci rekonstrukce otopného systému, je vhodné poradit se s odborníky – projektanti, topenáři, instalatéři, apod.

Co vše při rekonstrukci otopného systému měnit?

V první řadě se vždy řeší hlavní zdroj tepla, rozvody teplé vody a otopná tělesa. Oběhové čerpadlo můžete vyměnit za čerpadlo s proměnnými otáčkami. Termostatické ventily s hlavicemi nahradí původní dvoupolohové ventily. A někdy se pořizuje i nová tlaková expanzní nádoba, který vyrovnává tlak roztažnosti vody.

Při návrhu nového otopného systému se vychází z výpočtů tepelných ztrát domu a jeho jednotlivých místností, které se počítají podle České státní normy. Při výpočtu se zohledňuje lokalita pozemku, venkovní teplota, délka topné sezóny a konkrétní charakteristika objektu.

Teplotní spád – Teplotní spád je udáván třemi hodnotami, například 70/60/20 °C. První číslice nám uvádí teplotu vody, na kterou ji zdroj ohřívá. Druhá číslice značí teplotu, který vychází z radiátorů, podlahového topení, apod. A třetí číslice nám ukazuje teplotu v místnosti. Teplotní spád je důležitý, abychom věděli, jak velká plocha otopného tělesa bude potřeba.

Výkon otopného tělesa – Výkon otopného tělesa neexistuje sám o sobě. Při jeho výpočtu je potřeba vzít v potaz řadu údajů, včetně zateplení, použitého stavebního materiálu, oken, velikosti místností i jejich orientace na světovou stranu, objemu a teploty otopné vody a dalších.

Hlavní zdroj tepla

Za hlavní zdroj tepla se nejčastěji považuje kotel nebo tepelné čerpadlo. Dalším zdrojem může být i krb nebo krbová kamna s výměníkem. Každý z nás má jiné preference a každý stavba bude vyžadovat něco jiného. Pokud bude potřeba vyměnit hlavní zdroj tepla, ověřte si možnost osazení nového zdroje z důvodu velikosti, typu i napojení na stávající teplovodní systém.

Jaké máme možnosti vytápění?

Při svém výběru myslete do budoucna. Topení je investice na spousty let dopředu a proto zvažte, jaké možnosti budete mít například za dvacet let. Při výměně zdroje tepla, ať už uvažujete o tepelném čerpadle nebo novém kotli, musíte znát tepelnou ztrátu domu a výkony otopných těles.

Kondenzační plynové kotle

Vytápění plynem je velmi komfortní a v případě použití kondenzačního plynového kotle i poměrně levné. Kondenzační plynové kotle využívají také teplo vzniklé kondenzací spalin a proto jsou vzhledem k vyšší účinnosti spalování celkem úsporné.

Kondenzační kotle se uplatní především v případě, že je objekt vybaven teplovodním podlahovým vytápěním. Kvalitní kondenzační plynové kotle nabízí až 100% účinnost a ve srovnání se staršími typy plynových kotlů. Dokáží tak ušetřit i více než 20 % nákladů na teplo.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou stále významnějším zdrojem tepla a ohřevu vody pro domácnosti i rekreační objekty. Tepelná čerpadla dokáží získat až 70 % energie z okolí, ve kterém pracují a pouze cca 30 % energie spotřebují na přeměnu nízkopotencionálního tepla na teplo přímo využitelné. Tepelná čerpadla využívají tepelnou energii ze vzduchu, zemního vrtu, plošného kolektoru či vody.

Energetická účinnost tepelných čerpadel je opravdu vysoká. Díky frekvenčním měřiči jsou jednotky schopny rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a přizpůsobit se aktuálním podmínkám. Některá tepelná čerpadla, například tepelné čerpadlo Mitsubishi, můžeme používat po celý rok jako monovalentní zdroj tepla. Tepelné čerpadlo Zubadan Mitsubishi je ideální i pro ohřev teplé vody

Volba konkrétního typu tepelného čerpadla je závislá na rozloze pozemku, typu podloží a na charakteru domu. Pro každý objekt se hodí jiný typ. Vždy bychom se při výběru měli poradit s odborníky, kteří nám navrhnou nejvýhodnější variantu. Nejoblíbenější jsou tepelná čerpadla vzduch voda, která mají minimální nároky na umístění a snadno se instalují.

Topení tuhými palivy

Další, jednou z nejlevnějších variant vytápění rodinných domů, je topení tuhými palivy, zejména uhlím a dřevem. Problém však může nastat v případě emisí, které při hoření těchto paliv vznikají. V současnosti je už možné koupit kotle pouze třetí a vyšší emisní třídy.

Odborníci k optimálnímu provozování radí osadit do systému akumulační nádobu, která zajistí komfortnější dodávku tepla v průběhu dne. Díky vhodnějšímu spalovacímu cyklu dosáhne úspora paliva odhadem až 20 %.

Topení elektřinou

Topení elektřinou vychází momentálně ze všech zmíněných variant nejdráže. Neznamená to, že by se vytápění elektřinou nevyplatilo, ale je vhodné především do energeticky úsporných domů, které mají skvělou izolaci a opravdu nízkou tepelnou ztrátu. Elektrokotel je možné dobře regulovat a není nutné jej napojovat na komín. Také se často používá jako doplněk k tepelnému čerpadlu typu vzduch voda, případně je přímo součástí jeho vnitřní jednotky.