Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Úspora i pro bytové domy a paneláky

Foto: Alter-eco

Využití tepelného čerpadla k vytápění a ohřevu vody snižuje energetickou náročnost nemovitosti, pomáhá k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a domácnost díky němu výrazně ušetří na provozních nákladech.

V současnosti jím proto disponuje téměř každá desátá novostavba. Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj je však průměrné stáří bytového fondu v České republice přes 50 let a charakterizují ho rozsáhlá panelová sídliště. Rovněž jejich obyvatelé však mohou začít šetřit rodinný rozpočet. Podle měření jednoho z dodavatelů TČ do České republiky a na Slovensko, může dosáhnout roční úspora nákladů na bytovou jednotku v panelovém domě až osmdesáti procent.

Které vybrat

Do staršího bytového domu lze instalovat všechny typy tepelných čerpadel. Nejčastěji se pro vytápění a ohřev vody využívají zařízení systému vzduch-voda, která odebírají tepelnou energii z venkovního vzduchu. Lze je totiž umístit prakticky kamkoli do exteriéru (včetně střechy) bez nutnosti realizace zemních vrtů nebo pokládky kolektorů. Před samotnou instalací však odborníci doporučují provést zateplení rekonstruovaného objektu, aby vznikaly co nejnižší tepelné ztráty a klesla tak i potřebná teplota topné vody (k hranici 55 – 60°C). Neméně důležitá je také kontrola stavu radiátorů, které by měly být dimenzovány na teplotu odpovídající efektivnímu provozu tepelného čerpadla.

Například tepelná čerpadla Nibe zajišťují při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému výraznou úsporu energií nejen v rodinných domech, ale také v komerčních nemovitostech, školách a bytových domech. TIP: Vedle tepelného čerpadla teplo v domě udržuje i větrání s rekuperací. Vyzkoušejte například systémy řízeného větrání Zehnder.

Úspory v řádech statisíců

Pokud má daný objekt vysoké tepelné ztráty, dá se jejich celkový výkon zvýšit propojením do kaskády, jak ukázala například realizace v několika bytových domech v České republice i na Slovensku (v Dobrovici, Loučovicích, Turně nebo v Gelnici). Nový systém tam slouží k úspornému a ekologicky šetrnému vytápění a ohřevu vody. Výhodnost TČ dokládají kontrolní měření, srovnávající výši nákladů při napojení na centrální zásobování teplem a po změně zdroje vytápění za tepelné čerpadlo. Při souběžném zateplení a výměně oken činila minimální roční úspora nákladů v Loučovicích 245 000 Kč, v obci Turňa nad Bodvou dosáhla dokonce půl milionu. Všeobecně lze tedy říci, že nejefektivnější je využití tepelného čerpadla u zateplených domů po rekonstrukci či přímo u energeticky úsporných novostaveb. Ke zkrácení doby návratnosti investice navíc může pomoci rovněž program Nová zelená úsporám, který se vztahuje nejen na rodinné, ale také bytové domy. Aktuálně je možné zažádat o dotaci na výstavbu nového bytového projektu nebo realizaci opatření, jež přispějí ke snížení energetické náročnosti u starších staveb.

Text: red, foto: archivy firem