Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Příměstské bydlení – co na něm ti lidé vidí?

Teprve když si každý z nás bude moci vyzkoušet, co příměstské bydlení obnáší, tak bude moci objektivně porovnat klady a zápory tohoto způsobu života. Stejně se neshodneme. Ne pro každého je to ta správná volba.
Městský člověk poukáže okamžitě na situace, kdy je bydlení za městem v určitém směru obtíží. “Nemohu si dát ve městě po práci skleničku vína, protože se domů nedostanu jinak než svým vlastním vozem.“ Oponent namítne, že přece dnes už to není žádný problém – tedy ve velkých městech – objednat si buď taxíka, či si objednat tzv. želvu – auto s řidičem, který můj vůz i se mnou dopraví na požadovanou adresu. Trochu se to při častějším používání prodraží.
Majitel domu za městem připomene přírodu kolem, klid, čisté ovzduší, zahradu a radost na ní pobývat. To je silný motiv pro pořízení si vlastního domu. V tomto prostředí si náramně užijí prvních let života malí človíčkové, prostě naše drahé děti. Jenže. Je tu zas to jenže. Za městem není školka, do základní školy se musí dojíždět, návštěva zdravotního zařízení znamená též nasednout do dopravního prostředku a hurá do města. A když děti začnou chodit do školy? Je třeba je tam dovézt, přivézt, zavést je do kroužků… Volný čas dnešních dětí není žádné volné pobíhání po zahradě, je to skutečně naplněný celotýdenní program. A tak maminky, taky chůvy, jezdí a děti vyzvedávají jednou ze cvičení, podruhé z hudebky, potřetí z karate…
Každý musí z něčeho ubrat, něco upřednostnit, říci si, zda je to oběť nebo radost. Je kompromis denně dojíždět do města? Je klid mimo město vyváženým protipólem na rozdíl od hluku a znečištěného prostředí ve městě? Je to dost velká kompenzace? Na argumenty proti příměstskému bydlení se mi dostalo odpovědi: A víš jaké to je, v letním ránu projít se trávou a vzít si snídani na zahradu? To je nezapomenutelný zážitek, který si majitel takového bydlení může denně dopřávat.

Autor: Redakce Hs:-