Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Komínová tvárnice II. generace bez minerální izolace – nový výrobek CJ Blok.

komíny cj blok

V roce 2012 si firma CJ Blok vytýčila cíl výzkumně – vývojových prací – zlepšit technické parametry komínových plášťů.
V roce 2013 byl jako dílčí výsledek vývojových prací uveden na trh komínový systém I. generace SKC-C (suchý provoz) a SKC-M (mokrý provoz). Komínový plášť  je vyrobený z keramzitobetonových tvárnic, které se vyznačují velmi nízkou hmotností a vysokým tepelným odporem, zatím co vnitřní vrstvu tvoří kyselinovzdorné keramické vložky a minerální izolace. Komínové tvárnice CJ Blok mají velmi dobré technické parametry -vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA 90 (EI-90), vzdálenost od hořlavých materiálů byla snížena na 20 mm (certifikát T600 (N) G (20) Mn). Toto garantuje vysokou požární bezpečnost komínů. V komínových tvárnicích první generace je tepelný odpor na úrovni R29 (součinitel tepelné vodivosti λ=0,17 W/m*K), objemová hmotnost v rozmezí 800 až 850 kg/m3 a pevnost v tlaku 4,5 až 5MPa.
Další vývoj přinesl novou produktovou řadu komínových plášťů, kterou uvádíme na trh v 2. pololetí 2014. Komínový systém II. generace s použitím nového pláště je bez minerální izolace, uvnitř je pouze kyselinovzdorná keramická vložka. Tím jsme vytvořili alternativu k třívrstvému systému s izolací z minerální vlny.
Použití nově vyvinuté receptury a nastavení výrobní linky umožnilo homogenní strukturu materiálu v celém průřezu komínového pláště.
Tepelný odpor nového pláště vzrostl na R44 (součinitel tepelné vodivosti λ=0,08 W/m*K), objemová hmotnost je v rozmezí 450 až 500 kg / m³, pevnost v tlaku 3-4 Mpa. Požární bezpečnost je zachována [LA 90 (EI-90), certfikát T600 (N) G (20) Mn]. Komínové tvárnice jsou vyrobeny výhradně z přírodních surovin, mají dlouhodobou životnost a jsou plně recyklovatelné.
Komínové systémy CJ Blok je možné použít k odvodu spalin z topných zařízení s otevřenou spalovací komorou (tuhá paliva, plyn, kapalná paliva) i s uzavřenou spalovací komorou (plyn a kotle 4. až 5. emisní třídy na tuhá paliva) a tím se stávají univerzálním komínovým systémem.
Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu bude tento nový systém vhodný pro použití v pasívních a nízkoenergetických domech, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy a zabránit “větrání” komínem. Nová generace komínového systému CJ Blok je doplněna tepelně-izolační a těsnící membránou, která minimalizuje tepelný most v komínovém plášti a zamezuje odvětrání tepla z komínu mimo stavbu.
Komínové systémy s izolací z minerální vlny tuto podmínku nesplňují nebo jen s náročnými úpravami.

www.kominy-cjblok.cz

CJ Blok Sp. z o.o.
Organizační složka

Pražská 2061/52, 568 02 Svitavy
tel.: 461 310 729, 774 123 584, 774 123 684
e-mail: svitavy@kominy-cjblok.cz

 

komíny cj blok

komíny cj blok

Tagy: