Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Nejúčinnější zateplení? Provětrávaná fasáda

Foto: Chytrá Pěna

Zateplení fasády spolu se střechou tvoří nejdůležitější součást tepelné izolace. Tepelná izolace fasády chrání celý objekt před únikem tepla a vlhkostí, a pokud není kvalitně provedená, dochází nejen k degradaci materiálu, ale také k výrazným energetickým ztrátám a vysokým účtům zatopení. Jak účinně fasádu zateplit?

V České republice se běžně používají dva druhy zateplení fasády a to vnější kontaktní zateplovací systém a systém odvětrávaných fasád. Kontaktní zateplovací systém (ETIC) obaluje svislé konstrukce a spočívá v lepení nebo kotvení izolační vrstvy, kterou je nejčastěji polystyren. Na něj se natáhne stěrková hmota, vtlačí perlinka a pak se již může nanést probarvená omítka, který může být akrylátová, silikátová, silikonová či minerální.

Dá se použít i polyuretanová pěna?

Jako izolační vrstva se dá použít také tvrdá polyuretanová pěna, která má uzavřenou buněčnou strukturu, je vzduchotěsná a funguje jako účinná parozábrana. Kromě toho se nanáší v daleko tenčí vrstvě než ostatní izolanty a má několikanásobně delší životnost.

Kdy použít systém odvětrávané fasády?

Kontaktní systém se nehodí pro starší budovy – kvůli nulové difuzi vodních par totiž postupem času může budova začít vlhnout a plesnivět. A zde je lepší vsadit na odvětrávanou, nebo také provětrávanou fasádu, systém, jehož součástí je větrací mezera, kterou může případná vlhkost ze zdiva odcházet.

Na rozdíl od kontaktního systému, zde se používá měkká polyuretanová pěna, která má trošku jiné vlastnosti, má otevřenou buněčnou strukturu, snižuje zvukový prostup a hlavně má skvělé izolační vlastnosti, díky kterým nevznikají plísně. Celý systém funguje tak, že vodní páry odchází skrz tepelnou izolaci a díky spodnímu nasávání a vrchnímu odtahu větrací mezera vytáhne páry pryč.

Chystáte se na zateplení?

Polyuretanová pěna je izolací nové generace, vzniká reakcí vícefunkčních isokyanátů s polyalkoholy přímo při nástřiku na místě izolace. Má extrémně dlouhou životnost a proto je s nadsázkou nazývána doživotní izolací.

Využijete ji na izolaci celého objektu a to jak pro novostavby, tak pro dodatečné zateplení starších budov. Má totiž velice nízkou hmotnost a nanáší se v daleko tenčí vrstvě než ostatní izolační materiály, takže dodatečně nezatěžuje konstrukci a dá se nanést i do míst, kde jsme omezeni prostorem.

Pokud se rozhodnete pro izolaci polyuretanovou pěnou, pečlivě si vyberte firmu, tak aby kvalita polyuretanové pěny opravdu zaručila vynikající izolační vlastnosti. Chybu neuděláte například s prověřenou německou značkou PUR-Systems GmbH, jejímž výhradním distributorem pro ČR je Chytrá pěna.