Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Rekonstruujeme starší rodinný dům

rekonstrukce

Jste majiteli staršího rodinného domu a přemýšlíte o jeho rekonstrukci? Každý starší rodinný dům vyžaduje dříve nebo později částečnou či celkovou rekonstrukci. Ta se provádí z důvodu zlepšení kvality bydlení obyvatel domu, zvýšení jejich celkové životnosti, výraznému snížení nákladů za vytápění a energie či zlepšení užitných vlastností.

Na co se při rekonstrukci připravit?

Starší dům má logicky mnohem větší nároky na rekonstrukci než novostavba. Je třeba počítat nejen s náklady na vlastní rekonstrukci, ale také s náklady na částečnou demolici a její likvidaci. V případě rekonstrukce rodinných domů počítejte s mnoha nezbytnými pracemi, jako je statika, izolace od spodní vody, vysušení zdí, řešením vytápění, zateplením, novou střechou, okapy, apod.

Prohlídka rodinného domu

Než se pustíte do samotné rekonstrukce, je potřeba provést důkladnou prohlídku, při které se zjistí aktuální stav statiky, veškeré izolace či stavebních otvorů (oken, dveří, apod.) rodinného domu. K technickému stavu dané nemovitosti je užitečné si zjistit, jaké rekonstrukce byly již prováděny.

Na základě prohlídky a zjištěných informací přistupte k naplánování rekonstrukce. Rekonstrukce staršího rodinného domu je vždy individuální záležitostí. Může zahrnovat vše od drobných úprav interiéru nebo fasády až po kompletní rekonstrukci stávající stavby, případně dostavbu části domu, vybudování nového podlaží nebo půdní vestavby.

Přizvěte si na pomoc odborníka

Přizvěte si na pomoc odborníka ze stavebnictví, který bude schopen stav nemovitosti posoudit a nejlépe ještě před tím, než začnete s jakýmikoliv stavebními pracemi. Stavební inženýr vám pomůže plánovanou přestavbu promyslet. Dokáže určit, co všechno je třeba v domě vyměnit, poradí vám, pokud budete potřebovat rozdělit stavbu na několik etap, připraví projektovou dokumentaci a pomůže získat stavebního povolení.

Vše si pečlivě naplánujte

Nejprve si stanovte předběžný rozsah všech prací, odpovídající finančním a časovým možnostem i stavebníkovým požadavkům. V závislosti na rozsahu poškození a následných oprav se přistoupí k částečné nebo celkové rekonstrukci rodinného domu. Stanovte si tedy, které konstrukční prvky budou rekonstrukcí dotčeny.

K rekonstrukci je potřeba přistupovat velmi citlivě. Starší dům může být historicky či architektonicky cenným objektem, který by mohl být necitlivou rekonstrukcí zcela znehodnocen.

Co zřejmě bude potřeba zrekonstruovat či opravit?

• oprava střechy a okapů
zateplení podkroví
• oprava a zateplení fasády
• oddrenážovat základovou spáru
• výměna elektrických rozvodů – u velmi starých domů bývají ještě v hliníku
• oprava nebo výměna oken – oknům většinou ani po pár desítkách let nic není, navíc eurookna nemají zásadně lepší vlastnosti než původní špaletová
• oprava nebo výměna dveří
• rekonstrukce koupelny a kuchyně – většinou neodpovídají dnešním požadavkům na bydlení.
• instalace nového topení – nový kotel, radiátory či podlahové topení
• rekonstrukce podlahových krytin

K rekonstrukci přistupujte od základů nebo od střechy?

Před rekonstrukcí je důležité si stanovit, které konstrukční prvky budou rekonstrukcí dotčeny. Výrazně jednodušším případem jsou úpravy, u nichž nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, jako jsou skladby podlah, příčky, stropy, trámy, apod. Změny nenosných konstrukcí, povrchových úprav či zařizovacích předmětů jsou méně náročné. Zvýšenou pozornost věnujte pouze případům, kdy dochází ke změně zatížení nosných konstrukcí.

Při výměně výplní stavebních otvorů v obvodových konstrukcích, tedy oken, balkonových a vchodových dveří či vrat, je namístě posouzení změny vzhledu oproti původnímu stavu a jejich stavebně fyzikálních vlastností. S výměnou oken a dveří souvisí také zateplení obvodového pláště stavby.

Úpravy rozvodů elektrické energie, vody, plynu, svodů splaškové kanalizace a topného systému jsou velmi individuální záležitostí. Výměna je nezbytná hlavně v případě zarostlého či netěsnícího potrubí nebo v případě starých, zejména hliníkových, elektrických rozvodů.