Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Revitalizace panelových domů

Revitaliazce

Pod pojmem panelový dům si každý představí stavbu, která byla postavena z velkých prefabrikovaných betonových dílců. Tyto stavby se stavěly na území České republiky mezi 60. – 90. léty. V současné době však většina těchto nemovitostí vykazuje řadu závad, nesplňují požadavky na nízkoenergetický provoz, kvalitu a estetiku bydlení. V těchto případech je nutné, aby se provedla revitalizace panelových domů.

Proč revitalizovat?

Důvodů, proč se pouštět do celkové rekonstrukce, je hned několik. Včasná a komplexní regenerace totiž dokáže výrazně zhodnotit panelový dům, prodloužit mu jeho životnost, snížit náklady na vytápění, zvýšit komfort bydlení a celkově zlepšit vzhled panelového domu. Jinými slovy, komplexní revitalizace mění k lepšímu úroveň zdravého obytného bydlení.

Nejčastěji vyskytující se závady:

• poruchy těsnění mezi jednotlivými panely
• vznik trhlin v panelech, příp. statické poruchy
• pronikání vlhkosti
• nevyhovující tepelná izolace
• netěsnící střecha
• netěsnosti a zatékání v okolí oken a dveří
• velká tepelné ztráty u oken
• koroze balkonů a trhliny v místech jejich ukotvení
• koroze konstrukcí

Bez čeho se před revitalizací neobejdete

Aby ekonomika, ekologie, efektivita revitalizace či zateplení byly přesně takové, jaké si představujeme, je nutné promyslet si před komplexní revitalizací několik věcí. V první řadě se neobejdete bez technického, ekonomického posouzení stavu domu (neboli bez tzv. technické studie), která vám poskytne informace o stavu nemovitosti.

Konkrétně se v něm dočtete, v jakém stavu je statika, zábradlí lodžií, střecha, instalace, výtahy atd., a díky těmto informacím lze vydedukovat, kolik bude zapotřebí oprav. Dále se neobejdete také bez energetického posudku, která vám napoví, jaké zateplení je u dané budovy potřebné a to v závislosti na stavu budovy a zamýšlených úspor.

Projekt

Rekonstrukce panelového domu by nemohla začít bez vypracovaného projektu, který je takovým manuálem a návodem při revitalizaci, co a jak udělat. Vypracovává se na základě technického a energetického auditu. Součástí projektu je samozřejmě také položkový rozpočet, kde je uvedena částka, kolik celá revitalizace bude stát.

Revitalizace jednotlivých částí

Rozsah rekonstrukce se odvíjí vždy podle celkového stavu panelového domu a jeho stáří. Nejčastějšími úkony, které se provádějí během rekonstrukce, jsou zateplení fasády, oprava střechy, rekonstrukce a výměna balkonů, lodžií, oken či vstupných dveří. Při některých rekonstrukcích se rovněž provádí oprava výtahu.

Zateplení budov

Zateplení fasády budovy patří k nejzákladnějším činnostem během rekonstrukce. K zateplení se přistupuje především z důvodu snížení celkových nákladů za energie. Krom toho, nová fasáda ochraňuje budovu před vnějšími nepříznivými vlivy a vylepší vzhled celé budovy, díky čemuž se může zvýšit i její celková hodnota.

Oprava střechy

Nejdůležitější částí u každé stavby je střecha. Ta nás totiž chrání před nepříjemným vnějším počasím, jako je déšť či sníh. Rekonstrukce střechy však bývá velice nákladná, ale v mnoha případech je nezbytná. Před samotnou rekonstrukcí se provádí ještě prohlídka, na základě které se určí rozsah nutných oprav. Díky revitalizaci střechy se zamezí promrzání a zatékání dovnitř skrze střechu.

Výměna oken a dveří

Co se týče energetických ztrát, hodně se na tom podílí nekvalitní stará okna a dveře. Díky jejich výměně lze snížit vytápění až o 60 %. Kromě snížení energií nová okna a dveře zlepší také ovzduší v jednotlivých bytech, neboť s výměnou zmizí zdraví škodlivé plísně.

Oprava balkonů a lodžií

Pokud jsou balkony a lodžie ve špatním stavu, je taktéž nutná jejich rekonstrukce. Ta spočívá v tom, že se vymění zastaralé materiály v nevyhovujícím stavu za nová. U balkonů i lodžií hraje roli jejich stav a na základě toho se provádí potřebná oprava. Nejčastěji se během revitalizace provádí komplexní sanace konstrukce balkonů a lodžií, dále výměna starého zábradlí, položení nové dlažby a vymalování.

Oprava starého výtahu

V některých panelových domech je zapotřebí provést i opravu starého výtahu. Než k tomu však dojde, výtah posoudí v první řadě specialista zabývající se tímto oborem. Ten zjistí, v jakém stavu výtah je a v jakém rozsahu je nutná jeho rekonstrukce. I když se jedná o poměrně nákladnou službu, u některých výtahů je potřebná. Díky opravě se pak zvýší spolehlivost a bezpečnosti při přepravě osob.

Pokud máte v plánu revitalizovat panelový dům, ve kterém bydlíte a na celkové rekonstrukci jste se domluvili i s ostatními majiteli, pak neváhejte kontaktovat naši firmu morez stavební s.r.o. – zateplení budov Plzeň, která se zaměřuje na revitalizace panelových domů, západní Čechy.