Web, který vás inspiruje. Užitečné rady pro váš byt, dům i zahradu.


Trendy je úsporné bydlení

aaa stavba

Trendem posledních let je úspora ve většině odvětví. Nejinak je tomu také ve stavebnictví. Jak z pohledu nákladů na materiály, tak pokud jde o provozní náročnost finálního obytného objektu, zejména s ohledem na spotřeby energií. Šetrnost se je samozřejmě očekávána rovněž z pohledu vlivu na životní prostředí.

Z toho jasně vyplývá, že zelenou mají veškeré technologie, jejichž výsledkem je především dobře izolovaná stavba, ze které neuniká cenné teplo. V ideálním případě ještě získané alternativními způsoby vytápění.

Soudobým trendem jsou nízkoenergetické a pasivní objekty, jež by měly spotřebovávat minimum energie. Pokud se jedná o projekty v tomto ohledu nejen nízkonákladové, ale také soběstačné, které dokáží nabídnout dokonce přebytky, pak rozhodně hrají prim. Projektanti a stavebníci tak musí věnovat velkou pozornost výběru adekvátních produktů, jež společně, jako celek vyhoví požadovaným parametrům.
Výrobci a prodejci moderních stavebnin, počínaje zdivem, přes výplně okenních a dveřních otvorů, až ke střešním krytinám, naštěstí vědí, že vzhledem k přísným kritériím daným Evropskou unií aplikovaným do našich právních norem ani nemají jinou šanci, než zásobovat trh správnými produkty.

Kromě moderních dřevostaveb a montovaných stavebnicových systémů lze dům s adekvátní spotřebou postavit i z tradičních materiálů. Využít lze zdicí prvky z kamene, keramiky či z vápeno-pískových směsí, lehkých betonů, ale třeba také dřevoštěpkové bloky, tvarovky s dutinami vyplněnými tepelnou izolací nebo betonem. Vsadit lze i na betonové či železobetonové monolitické konstrukce. Bohatý výběr je také v izolačních materiálech, střešních a podlahových krytinách, oknech a dalších prvcích.

V České republice je stále značné množství obytných staveb, jež jsou zastaralé a potřebují rekonstrukci. Stát jim v tomto ohledu pomáhá cíleně zaměřenými podpůrnými programy, k nimž patří například Nová zelená úsporám, nebo takzvaná kotlíková dotace orientovaná na výměnu neekologických zdrojů vytápění, jež bude spuštěna na podzim. Jde zejména o kotle na pevná paliva, jimiž topí přes půl milionu domácností v rodinných domech, a výrazně tak zatěžují životní prostředí.